Vijak je jedan  od jednostavnijih konstrukcijskih elemenata.

To je cilindričan predmet sa navojem koji služi u industriji kao element za spajanje. Vijak ima spoljni navoj, preko koga se prenose spojne sile, a temelj navoja je zavojnica.

Uglavnom ima glavu koja pruža mogućnost odvijanja ili zavijanja, uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. odvijač ili ključ. Glava vijka je uglavnom veća od tela vijka, da bi se vijak zaustavio kod zavijanja, ali i da prenosi silu na nosivoj površini. Telo vijka ima na sebi navoj, koji može biti puni navoj ili delimični navoj.

Prikaz 1–30 od 99 rezultata