Klipni kompresor

Klipni kompresor je jedan od prvih modela kompresora, ali još uvek ima najviše primena i još uvek je veoma efikasan. Klipni kompresor pokreće klip pravolinijski unutar ciliindra putem klipnjače i kolenastog vratila. Ako se za sabijanje koristi samo jedna strana klipa, za njega kažemo da deluje jednosmerno. Ako dejstvo vrše obe strane klipa, gornja i donja, za njega kažemo da deluje dvosmerno.

Primenljivost klipnog kompresora praktično nema granica. On uz veoma male modifikacije može da sabija i vazduh i gasove. Klipni kompresor je jedini model koji može da sabija vazduh i gasove pod visokim pritiskom, npr. kada se koristi vazduh za disanje.

Klipni kompresor može imati različitu konstrukciju – od jednog jedinog cilindra za postizanje niskog pritiska ili male zapremine, do višestepene konfiguracije sposobne za sabijanje do veoma visokog pritiska. Kod ovih kompresora vazduh se sabija postepeno, uz povećavanje pritiska pre nego što pređe na sledeći stepen radi sabijanja vazduha pod još većim pritiskom.

Prikazani svi od ukupno 20 rezultata